49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSika Astar - многофункционален контактен грунд, 6 кг, 30 кг

Sika® Astar е еднокомпонентна, многофункционална, розова дисперсия на база акрилен ко-полимер, която намира приложение като грунд и запечатка върху бетонови повърхности и разтвори, преди полагането на изравнителни
замазки.