49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSika ViscoBond - 4 в 1 - добавка за замазки и бетон контакт, 3.5 л

Sika ViscoBond® е концентрирана течна добавка, специално разработена като свързващ грунд за продукти на циментова основа полагани на закрито или открито. Добавката подобрява качествата на циментовите замазки и бетони, като ги прави водоплътни, подобрява обработваемостта и повишава якостта на натиск и огъване, както и адхезионната якост. Продукта отговаря на изискванията на EN-934-2:T9.