49

Продукти на месеца
Evo-Stik FlashbandSAUBERMANN - Универсално средство за почистване, 500 ml

Универсално, еластично почистващо средство с размер на дланта. Отстранява предизвикани при строителството и използването замърсявания, например пръски от цимент върху плочки, ръжда върху метали, остатъци от полиуретанова пяна по рамки на прозорци, следи от гума
върху подови покрития от PVC или мебели. Използва
се и върху мокри основи или като средство за шлайфане на
мокро.